CROSSING BORDERS

| 2017-03-22

Modern és kortárs magyar művészet bemutatása a Danubiana Meulensteen Art Museumban. A Grüner György magángyűjteményéből összeállított CROSSING BORDERS című kiállítás kurátora N. Mészáros Júlia művészettörténész.

A Grüner György nevével fémjelzett gyűjtemény a huszadik századi magyar képzőmű­vészet különböző médiumait képviselő műalkotások határozott profilú gyűjteménye, amely a negyvenes évektől a jelenkorig tartó időszakot öleli fel. Irányzatok sokaságát képviselő, kivételes művészek mesterműveit foglalja magába. Az avantgárd és a neoavantgárd körébe tartozó művek kaptak alapvető hangsúlyt, de a gyűjtemény a magyar(országi) nonfiguratív, absztrakt művészet történetére is reflektál, tekintet nélkül arra, hogy a művészek Magyarországon élnek, éltek-e vagy külföldön.

Grüner György gyűjteményének kiindulási pontjait az 1945-1948 közötti absztrakt művészet, illetve az Európai Iskola jelenti; arról az időszakról van szó tehát, amikor a geometriai absztrakció, a szürrealizmus és ennek a két irányzatnak az összekapcsolá­sa divatos jelenség volt - de olyan jelenség is egyben, amelyet az 1948-ban hatalomra jutott sztálinista rendszer következetesen tiltott. A gyűjteményben az említett időszak olyan élvonalbeli művészeinek munkái szerepelnek, mint Lossonczy Tamás, Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Ibolya és Bálint Endre.  Csehszlovákia megszállása után - mely cselekedetet a kommunista párt odahaza egy ideig mentegetni igyekezett - a tolerancia rövid időszaka következett. Az „Iparterv generációként" ismert, Iparterv-csoportként is emlegetett neoavantgárd tömörülés képviselte ekkor a legfontosabb irányzatot: a nevét onnan kapta, hogy 1968-ban, majd 1969-ben megrendezett kiállítására az Ipari Épülettervező Vállalat (IPARTERV) buda­pesti székházában került sor. A csoport olyan időszakban volt aktív, amely a jól ismert „3 T", a tiltás, a tűrés és a támogatás jegyében alkalmazta a cenzúrát. A gyűjteményben ezt a nemzedéket olyan kiváló, nemzetközi hírnevű művészek képviselik, mint Ilona Keserű Ilona, Nádler István, Bak Imre, Hencze Tamás, Fajó János, Birkás Ákos és Haraszty István. Számosán közülük a Danubiana Meulensteen Art Museum gyűjteményében is jelen vannak műveikkel. A Grüner-gyűjteményben ugyanezen időszak olyan pro­minens magyar alkotóinak a munkái is megtalálhatók, akik hosszabb vagy rövidebb időre eltávoztak Magyarországról, külföldön élve hírnevet szereztek maguknak, aztán visszatértek, hogy részt vegyenek a magyarországi művészeti életben. Közéjük tarto­zik például Gáyor Tibor, Konok Tamás, Hetey Katalin és Maurer Dóra.

A gyűjtemény azonban nem csupán a ma már klasszikusok közé sorolt művészek munkáit tartalmazza, hanem egy újabb, immár harmadik nemzedéket is felvonultat, és a kommunista rendszer bukása utáni időszakra is kitekint. A haladó, avantgárd mű­vészetet olyan fiatal alkotók reprezentálják, mint Haász Katalin, Wolsky András, Benedek Barna és Bolygó Bálint. A Grüner-gyűjtemény nemcsak irányultságát és a művészethez való viszonyát tekintve egyedülálló, hanem azáltal is, hogy a mostani tárlathoz hasonlóan a nemzetközi szín­tér felé tájékozódó magyar művészek munkáit emeli ki, és felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt a haladást képviselő, nemzetközi kitekintésű és kreatív magyarországi művészet narratívájának megalkotásához.

A kiállítás a Grüner-gyűjtemény részletes bemutatásán túlmenően arra is törekszik, hogy látogatói képet alkothassanak maguknak azokról az eredményekről és változá­sokról, amelyek a gyűjtemény által képviselt progresszív magyar és nemzetközi kép­zőművészet közös gravitációs erőterének abban a sajátos szegmensében születtek és következtek be, amelyet a gyűjtemény megjelenít.

 

Tovább a galériába

Tovább a galériába

Fotó: Miglinczi Éva

További képek