VIII. NEMZETKÖZI TEXTILMŰVÉSZETI TRIENNÁLÉ 2024

Art Limes | 2024-06-10

A kortárs textilművészet jelenét bemutató – három évente megrendezésre kerülő – nemzetközi seregszemle 2024-es tárlata. A 2024-es triennáléra a jelentkezések beadása 2023. szeptember 15.-től – 2023. november 20.-ig megtörtént. A zsűrizés eredményéről 2024. januárban a művészek értesítést kaptak. Idén 263 alkotást láthatunk 214 művésztől, a világ négy kontinenséről, 29 ország képviseletében.

A 2024-es, VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálét 2023 tavaszán hirdették meg, tűréshatár hívószóval. A művészek 2021 és 2024 között létrehozott alkotásokkal vehetnek részt a pályázaton.  A „TŰ-RÉS-HATÁR” egyfelől keretbe foglalja az alkotói folyamatot, másfelől rendkívül nagy szabadságot ad: a szóösszetétel asszociatív jelentései bővíthetők, mélyíthetők. A tűréshatár például nemcsak tűr/és-re és határ-ra bontható fel, hanem tű/rés-re és akár hat/ár-ra is. 
Horányi Attila PhD, a MOME Elméleti Intézetének igazgatója esszét fűzött a nyolcadik textiltriennálé hívószavához: „Így viszont a tűréshatár szó a textil/művészet közepébe viszi a kifejezést ízlelgetőt: tű és ár és rés és hat/ás viszonyrendszerébe. Csakhogy ez a látszólag egy síkra kifeszíthető viszonyrendszer az egyes szavak saját rétegzettségétől és ebből következő lehetőségeitől máris egy diszkurzíve alig felfogható-leírható komplexitású térré dúsul: a tű nemcsak tűfajtákat jelölhet (varrótű, horgolótű, kötőtű, hímzőtű, gombostű, biztosítótű), de a szúrás-tűzés tettét-fájdalmát is,  amint a rögzítés kimerevítő, tárgyiasító következményét is. A tű(k) egy feminista művészettörténet számára az ecset női megfelelőjeként is diszkutálhatók, míg a tűz ige azonosalakú szópárjával a láng, a hevület, az égés, a pusztulás és a harc kerül betűnyi közelségbe-távolságba. (...) De mi végül tű, ár, rés, hat(ás) lehetséges kombinációinak, összekapcsolódásainak határa? Elvben szinte semmi. (...) Mi a határ ott, ahol tű és rés és hat és ár és tűrés és határ és tűréshatár egymásnak feszül? Elmenni a falig, és azt felmutatni.”

 

A VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé a 2024. június 21-i megynyitó után augusztus 28-ig látható a Szombathelyi Képtárban, a Kulturális Alapítvány a Textilművészetért és a Savaria Múzeum szervezésében.