PRÓBA

Matyus Dóra | 2024-04-13

Matyus Dóra grafikusművész Próba című kiállítása elé.

A kiállítás címe a technikai értelemben vett kísérletező kedvemre és a próba szóban rejlő megmérettetés jellegre is utal. Az erre az alkalomra készült képekhez Komárom két széléről gyűjtöttem hang- és képanyagot, amelyek elő- vagy hátterében személyes rajzaim nyüzsögnek.
Akár keletről, akár nyugatról közelítünk Komárom felé autóval az 1-es főúton, annak egyfajta szertartásossága van: mielőtt a városba érünk, megállunk. Több-kevesebb idő adatik ilyenkor a merengésre, bár én leginkább mégis csak a türelmetlenségig jutok; a körülményeket okolom és kínlódva várom, hogy elszáguldjon előttem a vonat. Majd a következő.
A vörös szemafor az első olyan vizuális emlékem, amely rettenetes mód meghatározta az álmaimat; nem jelentett megoldást, ha becsuktam a szemem, a félelmet keltő jel elől nem lehetett elmenekülni. Illetve mégis (bár én az ideiglenességtől is féltem), azoknak a karjaiba, akik szerettek, vagy akiket én szerettem, a kettő nem volt egymástól megkülönböztethető.
A komáromi kiállítás mostani lehetősége visszacsalogatta a valójában soha el nem eresztett gyerekkorom mintázatait. A megszerzés által felszentelt és az elvesztés félelme által elátkozott drágaköveimnek tekintem őket, a psziché falába épült színes és olykor torzító hatású üvegdarabkáknak, amelyek egyszerre díszítik és teszik sebezhetővé annak szerkezetét. S ezek a falak mintha olyan bástyákhoz tartoznának, amelyek láthatatlanságuk révén lerombolhatatlanok. Amiért tájékozódni szeretnék, próbálom már egy ideje a rajzaimmal kitapétázni a belsejüket. Talán minden vonalam egy kincsestérkép jól behúzott megoldása szeretne lenni igazából, amelyet sorsszerűen mégis eltévesztek és amely újra és újra semmit sem talál. Nincs most jobb ötletem, minthogy egy virtuális vonalat hagyó ceruza műanyaghegyével próbálok ezeken a falakon tapogatózni, hátha ablakokra bukkanhatok; abban reménykedem, hogy a figyelem irányításával, némi szerencsével, valamely megmagyarázhatatlan bizalmi helyzet ajándékaként végül még a legfülledtebb fiktív erődrendszerek is egészségesen kiszellőztethetők. Hátha igaz, hogy valami tágasabb, szabadabb helyre szökhetünk.
És meglehet, hogy a piros lámpaszemek elől próbálok azóta is a képekbe menekülni, hogy meredten állva maradok a felnyitott sorompó előtt, talán még mindig nem értem egészen, hogy a magam rajzolta átjárók csak mások tekintetével kinyithatók. Köszönöm a városnak, hogy lehetőséget ad rá, hogy a saját kérdésemet kitárjam: elhiszed-e, hogy még a halálfélelemnek álcázott álvalóságok is felfoghatóak úgy, mint a tisztánlátást segítő szeretetgyakorlatok?
 
Matyus Dóra grafikusművész Próba című kiállítása
 
A megnyitó időpontja: 2024. április 22-én, 17:00 órakor
Helyszín: Generációk Háza - Szent László utca 23., Komárom 2900, Magyarország
Megnyitja: Kergyó Zsófia, a kiállítás kurátora.
A kiállítás  2024.április 22 - május 13. között tekinthető meg.