A labirintusban - Kiállítások a DANUBIANÁ-ban 1.

Art Limes | 2024-03-19

Xénia Hoffmeisterová kiállításának központi témája a Labirintus, illetve a tartózkodás a Labirintusban mint a létezés állandó tényezője, amelyet a szüntelen válság jelenkori történelmi helyzete is kiélez.

Gazdasági, ökológiai, biztonsági válság van; válságban van a demokrácia, s az online térben zajló információs robbanás, valamint a hatalmi és szakértői elit iránti bizalom eróziójának kontextusában az igazság és az igazságosság kritériumainak sajátságos válságáról s beszélhetünk.  A számos, egymással összefonódó válság az egyén mindennapi életében többé vagy kevésbé látható, de mindig súlyos dilemmák rendszereként jelenik meg, amelyben a helyes döntés (mely pl. politikai cselekvés formájában nyilvánul meg) egzisztenciálisan szükségszerű, egyúttal azonban nagyon nehéz, s néha szinte lehetetlen. Ezt a helyzetet az így felfogott Labirintusban és Xénia Hoffmeisterová művében számos perspektíva és egy-egy kiemelt, részleges momentum világítja meg, melyeket az él meg, aki arról dönt, milyen irányban folytatja tovább az útját a labirintusban. A művész elgondolásaiban a labirintusok különböző alakváltozatai bukkannak

 

 

 

 

 

 

fel: olyanok, amelyekből van kiút, de kiúttalanok is. A félelem az ismeretlentől mindenütt jelen van, és semmilyen válasz nem végleges. A kockázat, hogy a megvilágított út zsákutcává változik, különösen nagy. A bizonytalanság és az illúziószerűség tudata szünet nélküli éberségre készteti a tévelygőt (és a nézőt). Xénia Hoffmeisterová a maga képzőművészeti nyelvén egyaránt eltöpreng a határozatlanság bénító hatása és a fejvesztett előrerohanás felett. A zsákutcákat, útkereszteződéseket, a középpontot és a labirintusból kivezető utakat, valamint az útvesztő minden lakóját és a sikeres út kihívásait nem csupán napjaink válsághelyzeteivel kapcsolja össze, hanem az emberi életút mindennapiságában is látja őket. Ennek a ténynek a tudatosítása ily módon az egyén érésével összefüggő feladatot is jelent, ami végső soron összhangban van az életen átvivő út jelképeként az antik, keresztény vagy romantikus ikonográfiában is megjelenő labirintus hagyományos mitológiájával.

Kurátor: Jan Samec

A tárlat időtartama: 2024. január 31. – 2024. április 14.

Helyszín: Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava-Čunovo

Ondřej Novotný

Tovább a galériába

Életrajz

Xénia Hoffmeisterová (szül. 1958, Trencsén/Trenčín) 1973 és1977 között a pozsonyi Iparművészeti Szakközépiskolában, Rudolf Filo professzornál végezte tanulmányait. Az 1981-1986 közötti években díszlet- és jelmeztervezést tanult a prágai Előadóművészeti Akadémia (AMU) Színházi Karán (DAMU), valamint festészetet Oldřich Smutnýnál. Kötetlen alkotói munkájában az érthető jellel dolgozik, a narratív és képzőművészeti rövidítéssel, melynek révén az időszerű témáknak drámai hangsúlyt tud adni. A szuggesztív kifejezésmódot szolgáló eszközeinek tárháza kimeríthetetlennek tűnik: az elképzelés elsődleges, rajz általi megragadásától a szuverén módon birtokolt festészeten át plasztikai technikák soráig terjed: háromdimenziós objekteket kapcsol össze, melyekből elmés mozgó installációkat hoz létre és árnyjátékkal egészíti ki őket; követ farag és műanyag formákba készít öntvényeket. Művei számos jelentős gyűjteményben megtalálhatók; otthon és külföldön is rendszeresen kiállítja őket, s a Mánes, illetve Hollar nevű cseh képzőművészeti társaságok tagja.

G. Kovács László fordítása

 

További képek