EGY EMINENSEN EURÓPAI - TETTAMANTI BÉLA rajzművészete

Művészettörténetileg nehéz körül határolni Tettamanti Béla világát. Jóllehet ez nem az alkotó, hanem inkább a történetírás korlátaiból fakad. A művészetek krónikása ugyanis jobb híján a nagy mozgásokat, az általános trendeket figyeli, e nézőpontból pedig a trenden kívül kalandozók inkább összezavarják, mint gazdagítják az összképet. Az alkotó pozícióját csak tovább gyengíti, ha kis méretben, a grafika eszköztárával dolgozik.

Boldogságfaktor - Darázs Rozália művészetéről

A határon túli magyar képzőművészet, az irodalommal ellentétben, sajnos, nem kapta meg az értékéhez illő rangot. Noha a zene- és színházművészet ugyancsak ebben a cipőben jár – Erdély, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja alkotói csupán egyetlen Kossuth-díjjal dicsekedhetnek –, az egyik negligálása nem válasz a másik tudomásul nem vételére.

Rend

Kovács Melinda fotóművész kiállítása a Dzsámi Galériában.

Otthonról haza- Vámos János kiállítása

Hogyan lehet otthonról hazamenni? És mit visz magával az, aki épp e két pont között ingázik? És mit vinne akkor, ha már nem menne többé haza? És hogy néz ki az otthon? Mi teszi az otthont otthonná? Mi elégséges ahhoz, hogy egy hely otthonná váljon? És mikortól szűnik meg valami otthonnak lenni? Hány otthona lehet egy időben valakinek? És ha több otthona van, akkor valóban mindegyik helyen otthon tudja magát érezni?

Expresszív vetületek

A két, más és más alkotóterületen dolgozó, egy szobrász és egy festő munkáiból rendezett kiállításon izgalmas kérdés, hogy milyen azonos vonások, milyen közös jellemzők lelhetők meg a két művész, illetve művészeti törekvései között. Ebben az összevetésben azonos külső és belső jellemző jegyekre, szorosan összefűző mozzanatokra bukkanhatunk.

A Magyarpolányi Nemzetközi Művésztelep bemutatkozó kiállítása

„ …. Magyarpolány abból a szempontból is teljesen egyedülálló az országban, hogy ebben a községben nem egy, hanem kettő - egy grafikai és egy a fa és bronzöntő - alkotótelep is működik nyaranta, amely egymással és az önkormányzattal szoros együttműködésben, mindkét művésztelep alkotásaiból hozta létre állandó képzőművészeti kiállítását, mely ha tényleg magukénak érzik az ott élő emberek, döntően meghatározhatja a település, sőt az egész térség művészeti életét, kultúráját...."

Otthonról haza

Hogyan lehet otthonról hazamenni? És mit visz magával az, aki épp e két pont között ingázik? És mit vinne akkor, ha már nem menne többé haza? És hogy néz ki az otthon? Mi teszi az otthont otthonná? Mi elégséges ahhoz, hogy egy hely otthonná váljon? És mikortól szűnik meg valami otthonnak lenni? Hány otthona lehet egy időben valakinek? És ha több otthona van, akkor valóban mindegyik helyen otthon tudja magát érezni? VÁMOS JÁNOS kiállítása.

K A P O S I

Kaposi Endre emlékkiállításának megnyitója a Duna Múzeum Európai Közép Galériában.

TOVÁBBÍTOTT ÜZENET - imák a gyermekáldásért

Kedves Hölgyek és leendő édesanyák! Ezúton szeretném a segítségeteket kérni a következő önálló kiállításom elkészítéséhez, melyhez személyes BABAVÁRÓ IMÁKAT gyűjtenék össze.

ILLUSZTRÁCIÓK 27. POZSONYI BIENNÁLÉJA

A BIB (Pozsonyi Illusztrációs Biennálé) hosszú múltra tekint vissza, ötven évre. 1967-ben rendezték az elsőt, s azóta kétévenként vissza-visszatérő programja a szlovák főváros kulturális életének. A nyolcvanas évektől a Pozsony központjában található Művészetek Házának két emeletén pillanthattunk be a gyermekillusztrációk világába. Az intézmény mára új igazgatás alá került, kiebrudalva onnan az illusztrációs seregszemlét - Melaj Erzsébet írása.