Talált geometria

„Little boxes on the hillside…
There's a green one and a pink one /
And a blue one and a yellow one…”

A KÁNONON KÍVÜL, A KÁNONON TÚL

Nikmond Beáta szobrászművész kiállítása.

PSZICHOAKTÍV KÖD

Eleinte csak azt éreztem, hogy festőként megérint a köd, mint téma. Előjelet nem társítottam hozzá. Azután lassan, festményről festményre haladva elkezdtem körüljárni ezt a csendes bizonyossággal, makacsul visszatérő érdeklődést.

Analogátum _FINISSAGE _Szűcs Gábor

SZŰCS Gábor Analogátum című kiállításán a művész tart tárlatvezetést a kiállítás zárónapján, május 19-én (péntek) 17:00 órától a révkomáromi Limes Galériában.

Szabó Henrietta kollázsa

"A művek igazi értéke abban áll, hogy a sajátos technika és ezen keresztül megalkotott képi világ a természet esszenciális jelenségeit, folyamatait fogalmazza újra, sűríti egy-egy jelszerű négyzetes kompozícióba."

MY MEMORY FOAM KEEPS FORGETTING- CSATÓ JÓZSEF kiállítása

A kiállítás címe sokatmondó, nem pusztán az új festmények témaválasztására, de Csató művészeti magatartására is utal.

Vertikális 5.0 – Apophatic Disfigurement

Kecskés Péter kiállítása a MET Galériában.

Szemereki Teréz két kerámia domborműve Komáromban

A komáromi Jézus Szíve plébánia templom „kiemelkedő nemzeti érték”.

Élet-labirintus

Kovács Csonga Anikó eddigi művészi pályaívét áttekintve azt figyelhetjük meg, hogy korai korszakában a grafikai kifejezésmódra fókuszált, majd e munkáival párhuzamosan hozott létre installációkat, s a ready-made alkotásokon át újra visszatért a grafikai műfajhoz. Az útkeresés fázisaiban nem öncélú a műfajok közti csapongása, hanem a témához keresi meg azokat a kifejezésmódokat ahol a legmarkánsabban tud megnyilatkozni.

A kortárs híres mesterek között

Balog Béla (1970.,Zenta) ma Budapesten élő digitális képzőművész 2022-ben kifejtett alkotótevékenységét Donatello-díjjal ismerték el. December 27-én Olaszországban, Firenzében a Donatello-díj egyik főkurátora jelentette be ünnepélyesen, hogy több képzőművésszel együtt a vajdasági származású, Zentához és Szabadkához kötődő Balog Béla is megkapta a rangos nemzetközi elismerést.