6. sz. melléklet
Feljegyzés
az alapítványi gazdálkodásáról
Kernstok Károly Művészeti Alapítvány
2003. év
Összeg
 Nyitó állomány:                  1 976 598,00 Ft
BEVÉTELEK
Alapítói (önkormányzati) támogatás:                     200 000,00 Ft
Szervezetek támogatása:                  2 677 486,00 Ft
Kamatok:                       16 082,00 Ft
Apeh 1%-ból származó bevétel:                                  -   Ft
Egyéb bevétel:                                  -   Ft
Bevételek összesen:                  2 893 568,00 Ft
KIADÁSOK
Személyi kifizetések:                     156 952,00 Ft
Személyi kifizetések járulékai:                       50 000,00 Ft
Számlás díjkifizetések:                                  -   Ft
Ösztöndíj:                       90 000,00 Ft
Vissza nem térítendő támogatás:                                  -   Ft
Költségek:                  3 291 571,00 Ft  x
Kiadások összesen:                  3 588 523,00 Ft
Záró állomány:                  1 281 643,00 Ft
   
           visszafiz.tám.:    600.000.-Ft
           beruházás:         141.815,.-Ft