4.sz.melléklet
Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról
2003. év
Támogatás megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Eltérés Eltérés
Pénzbeni Nem pénzbeni Előző év Tárgyév Ft-ban /+-/ %-ban/+-/
- -          
Összesen: 0   0 0 0  
NKÖM   Atelier 400000 0 -400000 -100
NKÖM   Kép-Ze-Let 220000 0 -220000 -100
NKÖM   Püspöki-N.Péter 600000 0 -600000 -100
NKÖM   CD-re 100000 0 -100000 -100
NKÖM   Rauscher-könyv 290000 0 -290000 -100
NKÖM   Kossuth-könyv 400000 0 -400000 -100
NKÖM   Wehner-könyv 450000 0 -450000 -100
Tb.PH   Kép-Ze-Let 50000 0 -50000 -100
      2510000   -2510000  
NKÖM   Bábok-és Bábúk 0 940000 940000 100
NKÖM   Art-Li,mes/Pasztell 0 600000 600000 100
NKÖM   Art-Limes 0 500000 500000 100
        2040000