3.sz.melléklet
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
2003. év
adatok E Ft-ban
Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban
      + - + -
Pénzbeni támogatás 125 000 2 040 000 1 915 000 0 163 0
Nem pénzbeni támogatás 0 0 0 0   0
Összesen 125 000 2 040 000 1 915 000 0 163 0
x
x:NKÖM,NKA: 940.000.-Ft/Bábúk-és bábok/
                       600.000.-Ft/Pasztell/
                       500.000.-Ft/Art-Limes/