Kernstok Károly Művészeti Alapítvány
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
TARTALOM
1. Számviteli beszámoló: ld. 1. sz. melléklet.
2. A költségvetési támogatás felhasználása: az alapítvány költségvetési
támogatást nem kapott.
3.  A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: ld. 2. sz. melléklet.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása: ld. 3. sz. melléklet.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól,
települési önkormányzat társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatások kimutatása: ld. 4. sz. melléklet.
6. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
ld. 5. sz. melléklet.
8. Részletes jelentés a gazdálkodásról: ld. 6. sz. melléklet.