Fénnyel írt lélekút

Miglinczi Éva | 2015-04-05

"A csendben találod meg a mélyben kapott talentumot és szerzett értékeid gyümölcsét” (Hager Ritta)

Bensőséges, erkölcsi ihletésű Hager Ritta Kossuth-és Munkácsy-díjas gobelinművész „Hit és remény” című tatabányai kiállítása. A tárlaton az allegorikus, elvontan megfogalmazott, és figurális kárpitjai mellett tárgy-kollázsokat, mini textileket mutatott be. Alkotásain keresztül rávilágít a bizalom, a szeretet és a lét szűkebb-tágabb összefüggéseire, az egymásrautaltság kötelékére. Művészete, belső meggyőződése a mindenségben gyökerezik, fénnyel szövött textiljei szavakon túli szeretetet sugároznak. Minden egyes művében megfogalmazódik a hit, és az igazság ereje. Formarendszerére, színvilágára a meditatív komponálás jellemző. Hager Ritta képeinek motívumhasználatát figyelve, és témáinak azonosságait végiggondolva eljutunk az alkotó jelképerejű közlésvilágának megismeréséig. Legtöbbször nem események, hanem jelenségek kimondására törekszik. Vizuálisan figyelemfelkeltő elvek, mély emóciók összefüggéseinek megszövésére vállalkozik. A műtárgy-együttes megkapó érzelmekkel hat, egyéni módon összegzi a hites rend alapvetéseit. A jó és a rossz, a zártság és nyitottság, az élet és halál, a küzdelem és béke, a szeretet és gyűlölet csatározásának legjellemzőbb motívumai jelennek meg egységes stílusú életművében. A megvilágosodás ünnepi pillanata fogalmazódik meg falikárpitjaiban, melyek egyik legfontosabb eleme az éltető fény. A ragyogó fénynyalábok kitörnek az úttalanság sötét szövetéből, ezzel azt sugallva, ha kifogy az út az ember lába alól, akkor sem szabad meghátrálni, és sziklaerős meggyőződés kell céljaink eléréséhez. Az igazság ereje, a bizakodás érzékenyen pulzál szinte minden munkájában. Visszafogott, halk művészete egyfajta missziós tevékenység. Alkotói szándéka a lélek érzékeny rezdüléseit közvetíti. Sok évtizedes, gazdag művészi pályáján tiszta hangokkal szól a múltból felsejlő emlékekről, lelkiismeretről, elkötelezettségről. Teszi mindezt intenzív érzelmi telítettséggel, a belső szabadság nyugalmával, mellyel az élet teljességének lehetőségét mutatja fel. Mini-textiljei, tárgy-kollázsai mindennapi bölcsességekre mutatnak rá. A lét, és nemlét körforgásának tapasztalásait tárja elénk. Átlényegített tárgyait humorral illeszti be a fonalrengetegbe, s azok bár másnemű anyagból vannak mégis elválaszthatatlan egységet képeznek a szövedékkel. Hager Ritta mélységesen individuális, szakrális tárlata kapaszkodót ad a látogatóknak, hogy a reményvesztettségben kizárólag a hit ereje adhatja vissza az élet nyugalmát. A művész birodalmában feltöltekezni a lélek, s az égi üzenet betölti a galéria terét.


További képek a galériában


Hager Ritta (1931-) textilművész Diploma az Országos Magyar Iparművészeti Iskola (Iparművészeti Főiskola elődje) textil szakán, mestere Molnár Béla.

1957 Művészeti Alap, majd jogutódjának a Magyar Alkotóművészek Egyesületének tagja,1971 a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja, 1989 a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egyik alapító tagja, 1989 a „Kulturális Alapítvány a Textilművészetért” tagja, 1990 és 2000 között a „Kulturális Alapítvány a Textilművészetért” kurátora, 1991 és 1997 között az UNESCO Kulturális Albizottság tagja, 1992 a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja, 1996 a Magyar Kárpitművészek Egyesületének tagja, 1997 az „Olajág” Keresztény Művészeti Társaság tagja, 2000 a Verőcei Műhely Művészeti Egyesület egyik alapító tagja, 1987 Kulturális Minisztérium Nívódíja, 1988 Munkácsy-díj 2003 Kossuth díj, 2004 Köztársaság Elnökének Érdemérme, 2005 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja, a II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén, 2011 Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 2014 a Nemzet Művésze

További képek