Idő- robbanás

Miglinczi Éva | 2016-02-16

A Budapesti Építészeti Központ - FUGA Galériában ifj. Szlávics László szobrászművész és Orbán Attila festőművész alkotásai az eltérő forma és színvilág, a különböző gesztusrendszerek ellenére egységes rendbe, egymást kiegészítve sorakoznak fel a kiállítótér rusztikus falfelületein.

Orbán az utolsó hat év munkáit mutatja be a tárlaton. Festői nyelvezetének formakészletét a többnyire szerkezetes rendbe foglalt absztrakt megnyilvánulások jellemzik. Az ecsetnyomok szövetén átsejlő invenciózus, elemi erőt sugalló munkáiban a gesztusfestészet metodikáját alkalmazza. Gazdag színdinamikájú képein néhol feszültségeket, máshol elmélyült gondolatokat sűrít a vászonra. Totemisztikus fejek mellett megjelenő keresztény jelképnek, a halnak a megjelenése Orbán profán magán liturgiájának része. Archaikus formák lenyomatait, ősrobbanásszerű illúziókat és meditatívabban távlatokat idéz meg képein.

Az Orbán-képelemek viszonya a Szlávics-művekhez egyfajta térben és időben történő orientáció része. Szlávics síktól elemelt, körbejárható lélekóra alkotásaiban az elmúlás és az idő végtelenségének, avagy végességének kérdéseit veti fel. A kapcsolatteremtő rítusok szakrális és kultikus tárgyainak – az óráknak – megjelenése a szobrászati kompozíciókban egyfajta múltidéző, jövőbe látó szellemiséget hordoz. Ezek a földtől jelentősen elemelt szellemőr-mementók az élet mulandóságára figyelmeztetnek, akár dobozba zárva, akár a léleklétra tetején legyenek felépítve. Rituális jelképei életnek-halálnak, melyek az örök körforgásnak szimbolikus lenyomatai.

Mindkét művész keresi azokat a viszonyítási pontokat, melyek még hatásosabban segítik művészetük jelentéstartalmának kibontását. Asszociációs tartományok nyitottságára törekednek, vállalva a kép-nézők szabad véleményét.

ORBÁN Attila festőművész és ifj. SZLÁVICS László szobrászművész kiállítása a Fugában 2016. február 21-ig, naponta 10-21 óráig tekinthető meg.

Helyszín: FUGA - Petőfi Sándor utca 5., Budapest, 1052


Fotó: Orbán Attila / ifj. Szlávics László és a Fuga munkatársa


 


 


 

 

További képek